Pojkars läsning – en slutsummering

Pojke läser bok

Nu går vårt ULF projekt mot ett avslut efter två år. Det har varit mycket givande och lärorikt och vi två lärare i projektet har fått vara med och delta i ett forskningsprojekt från grunden. Vi har gjort allt från intervjuer med transkriberingar till att leta tidigare forskning och skriva vetenskapliga artiklar.


Vi gav oss in projektet för att kolla om vi kunde få upp läsresultaten för pojkar på lågstadiet i Finspång. Genom intervjuer med elever och lärare byggde vi en modell till klassrummet, som skulle vara lätt att använda för lärare samt baserad på saker pojkarna sagt att de tyckte var roliga. Modellen som lärarna fick pröva innehöll följande delar: lärarens högläsning, elevens högläsning i form av parläsning, låna böcker från skolbiblioteket samt att göra LegiLexis testpaket i början av projektet och i slutet av projektet. Vi har även haft läsverkstäder med de deltagande lärarna. De sju lärarna som deltagit i projektet har under dess läsverkstäder och i en enkät de fått, berättat att de uppskattar enkelheten och det tydliga resultatet och den överblick de får över sin klass i LegiLexi. Även vissa moment som var svåra att få in i början, så som parläsningen har uppskattats av eleverna. Lärarna uttrycker också att de kommer att fortsätta med flera av momenten även nu när projektet är slut.
Vi skulle önska att det kommer fler projekt där forskare utgår ifrån vad pojkar tycker om sin läsning, där en modell provas och utvärderas. Då vi upplevt att den typen av forskning är knapphändig framför allt för de yngre eleverna och kopplat till läsning.

Bakom projektet stod
Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Artikel på väg till vetenskaplig tidskrift

Vi har nu skickat in våran första artikel inom ULF-projektet om pojkars läsning till den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande. I artikeln presenterar vi resultat från intervjuer med deltagande lärare och pojkar i Finspångs kommun. Resultaten har formen av fem teman som har koppling till pojkars läsning och läsundervisning för pojkar. Det är svårare än man tror att skicka in en artikel digitalt. Det tog större delen av en arbetsdag men nu är det gjort. Vi väntar på svar men är medvetna om att det kan ta flera månader.
Nästa steg för oss är att påbörja arbetet med att skriva vår ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue. I den här rapporten kommer vi ha med både kvalitativa och kvantitativa resultat. De kvalitativa resultaten bygger på intervjuer och de kvantitativa resultaten kommer från stiftelsen LegiLexis lästest som har genomförts i våra deltagande klasser vid två tillfällen.

Vi tycker att arbetet har varit mycket intressant och givande och vi hoppas på någon slags fortsättning på projektet.

Hälsningar
Camilla, Sara, Stefan och Ulrika