Artikel på väg till vetenskaplig tidskrift

Vi har nu skickat in våran första artikel inom ULF-projektet om pojkars läsning till den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande. I artikeln presenterar vi resultat från intervjuer med deltagande lärare och pojkar i Finspångs kommun. Resultaten har formen av fem teman som har koppling till pojkars läsning och läsundervisning för pojkar. Det är svårare än man tror att skicka in en artikel digitalt. Det tog större delen av en arbetsdag men nu är det gjort. Vi väntar på svar men är medvetna om att det kan ta flera månader.
Nästa steg för oss är att påbörja arbetet med att skriva vår ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue. I den här rapporten kommer vi ha med både kvalitativa och kvantitativa resultat. De kvalitativa resultaten bygger på intervjuer och de kvantitativa resultaten kommer från stiftelsen LegiLexis lästest som har genomförts i våra deltagande klasser vid två tillfällen.

Vi tycker att arbetet har varit mycket intressant och givande och vi hoppas på någon slags fortsättning på projektet.

Hälsningar
Camilla, Sara, Stefan och Ulrika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *