Pojkars läsning – en slutsummering

Nu går vårt ULF projekt mot ett avslut efter två år. Det har varit mycket givande och lärorikt och vi två lärare i projektet har fått vara med och delta i ett forskningsprojekt från grunden. Vi har gjort allt från intervjuer med transkriberingar till att leta tidigare forskning och skriva vetenskapliga artiklar.


Vi gav oss in projektet för att kolla om vi kunde få upp läsresultaten för pojkar på lågstadiet i Finspång. Genom intervjuer med elever och lärare byggde vi en modell till klassrummet, som skulle vara lätt att använda för lärare samt baserad på saker pojkarna sagt att de tyckte var roliga. Modellen som lärarna fick pröva innehöll följande delar: lärarens högläsning, elevens högläsning i form av parläsning, låna böcker från skolbiblioteket samt att göra LegiLexis testpaket i början av projektet och i slutet av projektet. Vi har även haft läsverkstäder med de deltagande lärarna. De sju lärarna som deltagit i projektet har under dess läsverkstäder och i en enkät de fått, berättat att de uppskattar enkelheten och det tydliga resultatet och den överblick de får över sin klass i LegiLexi. Även vissa moment som var svåra att få in i början, så som parläsningen har uppskattats av eleverna. Lärarna uttrycker också att de kommer att fortsätta med flera av momenten även nu när projektet är slut.
Vi skulle önska att det kommer fler projekt där forskare utgår ifrån vad pojkar tycker om sin läsning, där en modell provas och utvärderas. Då vi upplevt att den typen av forskning är knapphändig framför allt för de yngre eleverna och kopplat till läsning.

Bakom projektet stod
Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros