ULF-konferens och Läsverkstad

Måndagen den 30:e oktober medverkade vi i den årliga ULF-konferensen. Vi presenterade preliminära resultat av de intervjuer med lärare och pojkar som genomförts på några skolor i Finspångs kommun. Vi tog också del av presentationer av andra pågående ULF-projekt.

Fredagen 10:e november hade vi Läsverkstad tillsammans med de lärare som deltar i projektet. Vi fick synpunkter på och diskuterade hur de olika momenten i Finspångsmodellen (LegiLexis bedömningsverktyg, Parläsning, Högläsning och Samarbete med skolbibliotek) har fungerat så här långt. Lärarna hade också tagit med sig resultat från den första kvantitativa testningen med LegiLexis bedömningsverktyg och vi granskade några utskrifter på klassrumsnivå som visade hur pojkar och flickor låg till med avseende på avkodning, språkförståelse och läsförståelse. Syftet med denna testning är formativt, dvs att lärarna ska få konkret och tydligt stöd i arbetet med att anpassa läsundervisning. Lärarna uttryckte också att de uppskattade att få en tydlig bild över hur elever i klassen låg till och att resultaten kan användas vid kommunikation med vårdnadshavare.

Analysarbetet till vår första artikel pågår fortfarande och vid dagens möte 17e november ägnade vi större delen av tiden till att slipa på temans namn och välja relevanta citat som ska representera dessa teman. Det här analysarbetet är svårt men kreativt och det känns som vi kommer att hitta relevanta saker i vårt material.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Uppstart med lärare

Fredagen den 11 augusti hade vi en trevlig uppstart med de lärare som vi har intervjuat samt utbildningschef Anders Pantzar som stod för lokal och fika. Vi gick igenom några av resultaten från intervjuerna som vi genomfört på våren. Syftet med mötet var att utifrån våra resultat diskutera och utveckla en preliminär undervisningsmodell tillsammans med lärarna. Lärarna gav synpunkter på innehåll i modellen kopplat till klassrumspraktiken och de möjligheter som de har. Forskargruppen kommer att utveckla modellen utifrån vad som framkommit under dagens möte, presentera den utvecklade varianten av modell och få återkoppling av lärarna. Följande moment ingår i den preliminära modellen och ska genomföras av lärarna i klassrummen:

  • För- och eftermätning med LegiLexi, utifrån de resultaten kommer en läsverkstad att finnas som stöd i tolkningen av resultaten. Samt att de sedan arbetar differentierat i klassrummet utifrån LegiLexis rekommendationer.
  • Högläsning, varje dag under perioden.
  • Parläsning, minst tre gånger i veckan.
  • Biblioteket, att eleverna får möjlighet att gå till skolbiblioteket minst varannan vecka med bibliotekarie på plats, samt att det upprättas en biblioteklåda i varje klassrum. Böckerna ska vara inspirerade av det som pojkarna har svarat under intervjuerna. Under intervjuerna beskrev pojkarna att de gillade faktaböcker, om fotboll och spel, läskiga böcker, serieböcker/serietidningar, som Hundmannen samt roliga böcker.

Vi blev också bjudna på en ovanligt god macka från Cafeterian i kommunhuset.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Deltagare på uppstarten sitter kring ett stort bord och diskuterar.