ULF-konferens och Läsverkstad

Måndagen den 30:e oktober medverkade vi i den årliga ULF-konferensen. Vi presenterade preliminära resultat av de intervjuer med lärare och pojkar som genomförts på några skolor i Finspångs kommun. Vi tog också del av presentationer av andra pågående ULF-projekt.

Fredagen 10:e november hade vi Läsverkstad tillsammans med de lärare som deltar i projektet. Vi fick synpunkter på och diskuterade hur de olika momenten i Finspångsmodellen (LegiLexis bedömningsverktyg, Parläsning, Högläsning och Samarbete med skolbibliotek) har fungerat så här långt. Lärarna hade också tagit med sig resultat från den första kvantitativa testningen med LegiLexis bedömningsverktyg och vi granskade några utskrifter på klassrumsnivå som visade hur pojkar och flickor låg till med avseende på avkodning, språkförståelse och läsförståelse. Syftet med denna testning är formativt, dvs att lärarna ska få konkret och tydligt stöd i arbetet med att anpassa läsundervisning. Lärarna uttryckte också att de uppskattade att få en tydlig bild över hur elever i klassen låg till och att resultaten kan användas vid kommunikation med vårdnadshavare.

Analysarbetet till vår första artikel pågår fortfarande och vid dagens möte 17e november ägnade vi större delen av tiden till att slipa på temans namn och välja relevanta citat som ska representera dessa teman. Det här analysarbetet är svårt men kreativt och det känns som vi kommer att hitta relevanta saker i vårt material.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros