Uppstart med lärare

Fredagen den 11 augusti hade vi en trevlig uppstart med de lärare som vi har intervjuat samt utbildningschef Anders Pantzar som stod för lokal och fika. Vi gick igenom några av resultaten från intervjuerna som vi genomfört på våren. Syftet med mötet var att utifrån våra resultat diskutera och utveckla en preliminär undervisningsmodell tillsammans med lärarna. Lärarna gav synpunkter på innehåll i modellen kopplat till klassrumspraktiken och de möjligheter som de har. Forskargruppen kommer att utveckla modellen utifrån vad som framkommit under dagens möte, presentera den utvecklade varianten av modell och få återkoppling av lärarna. Följande moment ingår i den preliminära modellen och ska genomföras av lärarna i klassrummen:

  • För- och eftermätning med LegiLexi, utifrån de resultaten kommer en läsverkstad att finnas som stöd i tolkningen av resultaten. Samt att de sedan arbetar differentierat i klassrummet utifrån LegiLexis rekommendationer.
  • Högläsning, varje dag under perioden.
  • Parläsning, minst tre gånger i veckan.
  • Biblioteket, att eleverna får möjlighet att gå till skolbiblioteket minst varannan vecka med bibliotekarie på plats, samt att det upprättas en biblioteklåda i varje klassrum. Böckerna ska vara inspirerade av det som pojkarna har svarat under intervjuerna. Under intervjuerna beskrev pojkarna att de gillade faktaböcker, om fotboll och spel, läskiga böcker, serieböcker/serietidningar, som Hundmannen samt roliga böcker.

Vi blev också bjudna på en ovanligt god macka från Cafeterian i kommunhuset.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

Deltagare på uppstarten sitter kring ett stort bord och diskuterar.