Artikel på väg till vetenskaplig tidskrift

Vi har nu skickat in våran första artikel inom ULF-projektet om pojkars läsning till den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande. I artikeln presenterar vi resultat från intervjuer med deltagande lärare och pojkar i Finspångs kommun. Resultaten har formen av fem teman som har koppling till pojkars läsning och läsundervisning för pojkar. Det är svårare än man tror att skicka in en artikel digitalt. Det tog större delen av en arbetsdag men nu är det gjort. Vi väntar på svar men är medvetna om att det kan ta flera månader.
Nästa steg för oss är att påbörja arbetet med att skriva vår ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue. I den här rapporten kommer vi ha med både kvalitativa och kvantitativa resultat. De kvalitativa resultaten bygger på intervjuer och de kvantitativa resultaten kommer från stiftelsen LegiLexis lästest som har genomförts i våra deltagande klasser vid två tillfällen.

Vi tycker att arbetet har varit mycket intressant och givande och vi hoppas på någon slags fortsättning på projektet.

Hälsningar
Camilla, Sara, Stefan och Ulrika

Julavslutning i Ulf-projektet Pojkars läsning

Idag har vi träffats i Linköping på universitetet för årets sista träff. Vi sammanfattar vårt arbete och blickar framåt. Vi väntar med spänning på lästestresultat från våra klasser som just nu genomför LegiLexis digitala testbatteri. Efter jul kommer vi att analysera resultaten och jämföra läsutvecklingen på de elever som använt vår läsmodell under hösten med en kontrollgrupp.

Vi tycker att Läsverkstaden, som är en del i modellen, har fungerat bra. Våra deltagande lärare har uttryckt att dessa träffar, där de har diskuterat lästestresultat och undervisningsmoment, har bidragit till att utveckla deras läsundervisning. Vikten av att koppla ihop teori och praktik har blivit tydlig i vårt ULF-projekt och vi uppskattar samarbetet med deltagarna.

I vår planerar vi att skriva färdigt en vetenskaplig artikel och en ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar

Ulrika, Stefan, Camilla och Sara