Julavslutning i Ulf-projektet Pojkars läsning

Idag har vi träffats i Linköping på universitetet för årets sista träff. Vi sammanfattar vårt arbete och blickar framåt. Vi väntar med spänning på lästestresultat från våra klasser som just nu genomför LegiLexis digitala testbatteri. Efter jul kommer vi att analysera resultaten och jämföra läsutvecklingen på de elever som använt vår läsmodell under hösten med en kontrollgrupp.

Vi tycker att Läsverkstaden, som är en del i modellen, har fungerat bra. Våra deltagande lärare har uttryckt att dessa träffar, där de har diskuterat lästestresultat och undervisningsmoment, har bidragit till att utveckla deras läsundervisning. Vikten av att koppla ihop teori och praktik har blivit tydlig i vårt ULF-projekt och vi uppskattar samarbetet med deltagarna.

I vår planerar vi att skriva färdigt en vetenskaplig artikel och en ULF-rapport som ska publiceras i tidskriften Venue.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar

Ulrika, Stefan, Camilla och Sara