I väntas tider

Vi går i väntas tider och hoppas på att snart få besked om vår etikansökan är godkänd eller behöver kompletteras. I väntan valde vi idag att ägna tiden åt att påbörja en vetenskaplig artikel, utöver den rapport vi som ULF-projekt ska skriva om projektet och våra resultat.

Den vetenskaplig artikeln kommer handla om pojkar och deras lärares beskrivningar av läsundervisning. Frågor som vi har ställt oss för att komma vidare arbetet med att skriva en artikel är:

  • Vilket språk vill vi skriva på?
    Vi valde mellan svenska och engelska och bestämde oss för svenska. Det beslutet fattades eftersom vi vänder oss till svenska lärare samt att vi föredrar att skriva på vårt modersmål.
  • Viken typ av tidskrift vill vi publiceras i?
    Vi valde en tidskrift som publicerar forskning som handlar om pedagogik och didaktik.
    Den är gratis och vi tror att den kan vara bekant för svenska lärare.
    Tidskriften vi valde finns även med på Norska listan.

Norska listan är en kvalitetsbeskrivning för vetenskapliga tidskrifter. Genom att välja från denna så har vi garantier för god kvalitet.
När vi väl valt tidskrift kollade vi deras formaliabestämmelser för författare och skapade en mall utifrån deras kriterier. Dagens arbete bestod av att börja skrivandet av artikeln där vi koncentrerade oss på syfte, frågeställningar och metod.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros