Etikansökan

Äntligen är vår etikansökan godkänd av Etikprövningsmyndigheten, eller de bedömde att ingen etikprövning behövdes eftersom det var riskfritt att lida några men av studien. Vi blev glada och startade direkt med att ladda kuvert till lärare och vårdnadshavare/elever. I brevet beskriver vi hur studien är upplagd, men först en intervju enskild för lärare och i fokusgrupper med elever. Sedan kommer vi göra en modell, som ska testas i höst, utefter vad som kommer fram på intervjuerna samt tidigare forskning. Vi håller tummarna för att många lärare och elever kommer vilja delta i ULF-projektet. Hela projekt bygger på praktiknära forskning och vi vill lyfta fram alla duktiga lärare som vi vet finns i Finspång. Därför tycker vi att det är viktigt att lärare och elever får komma till tals om hur de upplever sin läsundervisning.

/Ulrika Andersson, Stefan Gustafson, Camilla Molund och Sara Liljeros

På bilden visas alla kuvert och breven som våra vårdnadshavare får.