Första intervjuerna genomförda

Vi är nu inne i en spännande fas av projektet. Vi har genomfört de första intervjuerna med pojkar i årskurs 1-3 och med deras lärare. Intervjuerna fungerar bra och vi kommer att fortsätta med datainsamlingen den kommande månaden. Vi använder ett transkriberingsprogram som verkar fungera bra men varje intervju lyssnas igenom noggrant för att kontrollera att utskrifterna blir korrekta. Utifrån svaren i dessa intervjuer kommer vi sedan att utforma en egen modell för att stimulera pojkars läsutveckling i Finspångs kommun.

Varje fredag har vi ett gemensamt möte och i dag diskuterade vi bland annat olika typer av texter med tanke på pojkars läsintresse. Vår utgångspunkt är att det gäller att hitta olika vägar in till skriftspråket för pojkarna. Vi diskuterade olika typer av böcker (faktaböcker och skönlitteratur), illustrerade böcker, serier och spel.

I projektet samarbetar vi med skolbibliotekarier och utbudet av böcker och andra texter på skolorna är något vi kommer att fortsätta att uppmärksamma och diskutera.

/Stefan Gustafson, Sara Liljeros, Camilla Molund och Ulrika Andersson